Šťastných 10 je sázková hra, ve které sázející tipuje jedno až deset čísel z osmdesáti čísel. V každém slosování je vylosováno 20 výherních čísel. Kromě hry Šťastných 10 se můžete také zúčastnit nadstavbové Královské hry.

Sázky se přijímají zpravidla každý den, včetně neděle. Slosování probíhá každý hrací den, kterým je zpravidla pondělí až neděle, po ukončení příjmu sázek.

Sázející mohou uzavírat předplatné na dvě až čtyřicet osm po sobě jdoucích slosování.

Sázky lze uzavírat na sázenkách vydaných pro tuto sázkovou hru. Hrací pole se tipují postupně, nelze je vynechávat. Pokud chce sázející svoji sázku násobit, označí křížkem v příslušných kolonkách určující násobný koeficient kolikrát se má sázka násobit. Pokud sázející uzavře sázku s násobným koeficientem (2 až 55), na potvrzení sázky se vytiskne koeficient, kterým se násobí případná výhra. Na sázence lze jednotlivá hrací pole také tipovat náhodným tipem proškrtnutím příslušné kolonky označené písmenem N. Terminál po zavedení požadavku do systému vybere pro takto označená hrací pole náhodnou kombinaci čísel. Sázející v tomto případě v hracím poli netipuje konkrétní čísla, ale označí kolonku počet čísel u hodnoty odpovídající počtu jím požadovaných tipovaných čísel a označí výši vkladu.

Sázející při tipování:

  1. označí kolonku počet čísel u hodnoty odpovídající počtu jím tipovaných čísel, může tipovat jedno až deset čísel,
  2. natipuje v hracím poli jím zvolený počet čísel z osmdesáti čísel nebo u sázenky se čtyřmi hracími poli zvolí náhodný tip proškrtnutím pří slušné kolonky označené písmenem N,
  3. označí kolonku vklad u hodnoty vkladu, který chce vsadit,
  4. uzavírá-li předplatné, označí kolonku určující počet slosování, kterých se chce účastnit,
  5. chce-li svou sázku násobit násobným koeficientem, zvolí násobný koeficient označením kolonky s příslušným násobným koeficientem (na sázenkách s dvěma hracími poli je násobný koeficient označen jako opakování);
  6. chce-li se zúčastnit nadstavbové Královské hry, ponechá neproškrtnutou kolonku "Královská hra";

Tipování se provádí proškrtnutím příslušné kolonky křížkem.

Sázky lze uzavírat i bez použití sázenky metodou náhodného tipu. Sázející v tomto případě pouze ústně sdělí obsluze on line terminálu, že chce hrát hru Šťastných 10, na kolik chce hrát čísel, výši vkladu, jestliže chce hrát předplatné, sdělí počet slosování a zda chce nebo nechce hrát hru Šance milion. Po zavedení všech těchto požadavků vybere terminál náhodně příslušný počet čísel a je vytištěno potvrzení sázky. Převzetím potvrzení sázky sázející souhlasí se všemi údaji, které charakterizují uzavřenou sázku (počet vsazených čísel, předplatné atd.).

Každý hrací den po ukončení příjmu sázek se provádí slosování výherních čísel. Slosování se obvykle provádí pomocí elektromechanického osudí. Před slosováním se do osudí vloží 80 po sobě jdoucích čísel (1 až 80). Při slosování je z osudí postupně vylosováno 20 čísel. Všechna vylosovaná čísla jsou ihned vyhlášena.

Minimální vklad na sázku činí 10 Kč. V případě, že sázející hraje i Královskou hru, se vklad zdvojnásobí na 20 Kč. Sázející si může určit svůj vklad jako násobek minimálního vkladu až do maximální výše 200 Kč (pro Královskou hru 200 Kč, což celkem činí 400 Kč). Výši vkladu určí označením příslušné kolonky, případně kolonek.

Výše výhry ve hře Šťastných 10 je daná počtem tipovaných čísel, počtem uhodnutých čísel a výší vkladu, jako násobek vkladu a čísla uvedeného v tabulce výher v závislosti na počtu tipovaných a uhodnutých čísel.

V případě, že výše výher v jednotlivých pořadích překročí stanovenou maximální výši výherní kvóty, stanoví se výše výher v těchto pořadích podílem, kdy je maximální výše výherní kvóty dělena počtem výher vztahujících se k minimálnímu vkladu ve výši 10 Kč.

Na sázence Šťastných 10 může být vyhlášena jako vázaná zvláštní hra na šestimístné číslo. Podmínky pro účast v této hře vyhlásí SAZKA, a.s., na základě povolení Ministerstva financí České republiky samostatně.

Královská hra

Pokud chcete zvýšit svou šanci na výhru a zvýšit i výhry, hrajte Královskou hru. V ní získáte výhru vždy, když uhodnete první (tzv. Královské) číslo. Hraje-li sázející Královskou hru nemusí provádět žádné tipování, pokud Královskou hru nechce hrát, přeškrtne křížkem u příslušného tipovaného pole kolonku s písmenem K. Výše vkladu v Královské hře je shodná s výší vkladu ve hře Šťastných 10.

Šance milion

Šance milion je číselná loterie, ve které mohou sázející uzavírat sázky na koncové šestičíslí sázenky hry Šťastných 10 nebo při tipování metodou náhodného tipu na náhodně vybrané šestičíslí za podmínky, že ve hře Šťastných 10 je uzavřen alespoň minimální vklad.

Nechce-li sázející hrát Šanci milion, proškrtne kolonku označenou Ne. Jestliže sázející uzavírá sázku metodou náhodného tipu, oznámí obsluze terminálu, zda hraje či nehraje hru Šance milion.

Slosování šestičíslí Šance milion se provádí při slosování hry Šťastných 10. Slosování se obvykle provádí pomocí elektromechanických osudí. Do šesti na sobě nezávislých osudí se vloží šest sad deseti po sobě jdoucích čísel (0 - 9). Z každého osudí je potom vylosováno vždy jedno číslo. Takto vylosovaná čísla tvoří výherní šestičíslí.

Částka určená na výhry Šance milion činí v dlouhodobém průměru 50 % herní jistiny, tj. vsazených vkladů na hru Šance milion ve hře Šťastných 10. Výhra v Šanci milion je dosažena v případě shody vylosovaných čísel s čísly obsaženými v koncovém šestičíslí sázenky.

Výše výher ve hře Šance milion:

Ve hře Šance milion se vyplácí pouze nejvyšší dosažená výhra, nejsou možné souběhy výher.


© 2005 - 2013 XHTML 1.0 Strict | CSS 2.1 | PageRank.cz
Stránka má pouze informativní charakter. Údaje převzaty ze Sazka.cz.